ENGLISH

 

Åkershagan, 2312 Ottestad | Tlf +47 62 57 48 50 | Fax +47 62 57 48 51 | e-mail: admin@emigrantmuseum.no

HØST, VINTER, VÅR :

 tirs-fre: 9 - 15 :30. 

Andre tider etter avtale. 

 

SOMMERSESONGEN: 

KONTORENE:

tirs-fre: 9 - 15 :30  UTSTILLINGENE:

tirs-lør: 10 - 16 

søn: 12 - 16 

Andre tider etter avtale.

 


NYHETER

DEN NORSKE UTVANDRINGENS MINNEKIRKE

Kirkene var sentrale elementer i livet til de norske i Amerika, både som religiøse og sosiale møtesteder. Derfor er det helt på sin plass å ha en slik kirke som en del av museets friluftsområde.

Denne kirken ble valgt under direktør Knut Djupedals reise i det sørøstlige Minnesota våren 1992. Den var blitt anbefalt av Darrell Henning daværende direktør ved det norsk-amerikanske museet "Vesterheim" i Decorah, Iowa. Etter at kirken var blitt undersøkt, ble det bestemt at vi skulle satse på å få den til Norge. Djupedal tok kontakt med "The Oak Ridge Cemetery Association", som eiet kirken. Laget sa seg straks villige til å gi kirken til Norsk Utvandrermuseum.

"Oak Ridge Lutheran Church" ble bygd i 1896 av nordmannen Ole Haraldsen på et høydedrag utenfor byen Houston, Minnesota, omtrent 30 km vest for Mississippi-elven, og ca. 25 km. nord for grensen til delstaten Iowa.

Kirken er ca. 8 m bred og 18 m lang, med et tårn på ca. 20 m. Blyglassvinduene og koret er fremdeles intakte. Alterringen, alteret, prekestolen og vinduene kommer fra en eldre kirke bygd ved Highland Prairie, Minnesota, i 1865.

Menigheten ble grunnlagt av åtte familier, og kirken var i bruk fra 1896 til 1967. På det meste, i 1920-årene, hadde menigheten 75 medlemmer. I 1967 ble menigheten nedlagt, men kirkegården blir fremdeles holdt i hevd.

Mens kirken var i bruk hadde tre prester sine kall der. Den første var Kristian Magelssen, han var født i Fosen i 1839, emigrerte i 1863 og fikk sin utdannelse ved Concordia Seminary i St. Louis, Missouri, mellom 1863 og 1866. Etter et år som prest i New York City begynte han sin gjerning i de norske områdene i Minnesota. Han tjente ved Oak Ridge fra 1896 til 1914.

Etterfølgeren var hans sønn, Nils S. Magelssen, som tjente ved Oak Ridge fra 1914 til 1949. Den siste presten ved Oak Ridge var Isak R. Gronlid, født i 1897 i Waterville, Iowa. Han overtok ved Oak Ridge i 1949 og tjente der inntil menigheten ble nedlagt i 1967.

Oak Ridge kirken ble vigslet på nytt som Den norske utvandringens minnekirke på 11 august 2002 av fungerende biskop i Hamar, Ole Elias Holck. Seremonien samlet norske og etterkommere av norske utvandrere i andre land for å ære minnet til sine utvandrede slektninger og forfedre.

Mange enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner har bidratt til dette prosjektet. To enkeltpersoner fortjener særskildt oppmerksomhet: Ralph Engelstad fra Las Vegas, Nevada, og O. Jay Tomson fra Mason City, Iowa. Uten deres generøse bidrag ville prosjektet ikke blitt fullført. Likeledes retter vi en spesiell takk til medlemmene av "The Norwegian Emigrant Museum, Inc.", i Fridley, Minnesota, for deres hjelp og støtte og til Det norske Storting, som sørget for at midler for å sluttføre gjenreisingen ble tilgjengelig.